Svan Care AB

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra allmänna villkor.  Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att besöka vår hemsida eller nyttja våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, telefon för att kontakta dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund vid användning av kontaktformulär eller gör en beställning på prefi.se, eller genereras i samband med att du besöker vår hemsida (t.ex. IP-adresser eller cookies).
De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier uppdelat efter insamlingsmetod, typ av uppgift och syfte:

Identifiering: Vanligtvis utgörs detta av namn, telefon och mailadress (formulär) samt IP adress vid besök av på hemsida.

Kontakt: Information som t.ex. e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer som även detta anges vid formulärregistrering direkt av besökaren. Detta är viktigt för att kunna exempelvis erbjuda support, eller kontakta dig med svar på dina önskemål.

Historik
: Exempelvis formulärhistorik, samlas in automatiskt av våra system för att hjälpa till vid utvärdering, felsökning och återkoppling.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig via er förfrågan eller köp.

Marknadsföringsleverantörer

Med ditt samtycke delar vi en del av din information, mestadels användningsdata som innehåller så liten information som möjligt om dig, med följande marknadsföringstjänster:

  • Google Analytics: ger oss möjligheten att se hur besökarna till vår webbsida använder den. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer. Genom Google Analytics kan vi se vad för innehåll som är populärt och lättare anpassa våra sidor så de ger dig mer av det du uppskattar.
  • Google Analytics Remarketing: placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök kan Google visa dig annonser från Svan Care AB som du kan vara intresserad av. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.
  • Google Adwords:Genom kod från Google AdWords kan vi se vilka sidor som ledde till inskick via kontaktformulär. Detta gör att vi kan bruka vår budget för betalda sök bättre. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.
  • Google Adwords Remarketing:placerar cookies på din dator som gör att efter ditt besök kan Google visa dig annonser från Svan Care AB som du kan vara intresserad av. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen. Uppgifterna lagras i 26 månader.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar all vår information inom EU/EES, hemsidan lagras på krypterad internet lina (f n webbhotellet One.com).

Hur vi skyddar dina uppgifter

Svan Care AB tar ansvaret för dina personuppgifter på allvar. Vi förbinder oss att göra vad vi kan för att förhindra oauktoriserad tillgång till dem. Det är också viktigt för oss att uppgifterna hanteras korrekt, för att försäkra oss om informationens integritet och tillgänglighet. Som en del av vårt åtagande använder vi oss av tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.

  • Säker miljö– vi skyddar informationen genom att följa allmänna rekommendationer om säkerhet på datorer och internet.
  • Säker webbkommunikation– Vår hemsida använder kryptering genom SSL.

Vi är också certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö) och genom detta arbetar vi strukturerat med rutiner och processer för att uppfylla de miljö- och kvalitetssystem som dessa certifieringar innebär.

Vilka rättigheter har jag?

Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.

Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Radering: Du kan kräva att vi raderar din information.

Dataportabilitet: Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan, antingen till ett annat företags eller ditt eget.

Återkallande av samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst. Du kan göra det genom att skicka ett e-mail till info@svancare.se

Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss eller din lokala dataskyddsmyndighet.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera vår webbplats för besökare och kunder. Du godkänner detta vid första besöket på vår sida och informationen lagras i 2 månader. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida är begränsad om du inte godkänner detta. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi kommer bara spara dina kunduppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan finnas lagliga krav på att behålla viss information under längre tid.

Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna vi har inte längre är nödvändiga för detta så raderar vi dem ur vårt system. Vi kan behålla vissa uppgifter efteråt, men i sådana fall endast i anonymiserad form.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla er integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss

Svan Care AB (org. nr. 556550-5582) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Svan Care AB
Alvägen 1

771 41 Ludvika

E-post: info@svancare.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt org/personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Du kan också läsa mer om detta på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Detta dokument uppdaterades 2022-03-02

Stäng meny