Prefi Spisvakt

ÖVERVAKAR - LARMAR - BRYTER

PREFI Spisvaktssystem är den säkra brandskyddslösningen
  och har bevakat alla typer av spisar sedan 80-talet.

SÅ FUNGERAR DET!

Den vanligaste orsaken till bränder i hemmet är att man glömt något på Spisen! Prefi Spisvakt är en intelligent lösning för att undvika det! Spisvakten är en sensor som monteras ovanför spisen. Sensorn har kontakt med en brytarenhet och vid överhettning larmar systemet för att påkalla uppmärksamhet och åtgärdas inte det så bryts strömmen och brandrisken är avvärjd.

Övervakar och håller
koll över spisen.

Larmar och påkallar
uppmärksamhet.

Bryter strömmen,
brandrisk avvärjd.

CABINOVA OCH SVAN CARE

Cabinova AB har sedan 1989 utvecklat, tillverkat och sökt patenträttigheter för spisvaktssystemet (spisvakt och spisbrytare).  Sedan år 2015 utvecklas, tillverkas, marknadsförs och säljs Cabinovas spisvaktssystem uteslutande av Cabinova AB under varumärket PREFI. Spisvaktssystemet är en helsvensk produkt, producerad och utvecklad i Kopparberg. Från och med 2022 Säljs och Marknadsförs Prefi Spisvakter av Svan Care AB.

Stäng meny